Dạng túi

bao bì đóng gói các mặt hàng

thông tin liên hệ
Ms Mai
Kinh Doanh - 0909 086 157

Mr Long
Kinh Doanh - 091 4390 142

BAO BÌ DẠNG CUỘN

Bao bì dạng cuộn
Bao bì dạng cuộn
Bao bì dạng cuộn
Bao bì dạng cuộn
Bao bì dạng cuộn
Bao bì dạng cuộn
Bao bì dạng cuộn
Bao bì dạng cuộn

DẠNG TÚI

Túi Bốn Biên
Túi Bốn Biên
Túi Xếp Hông - Lưng Giữa
Túi Xếp Hông - Lưng Giữa
Túi Xếp Hông - Lưng Giữa
Túi Xếp Hông - Lưng Giữa
Túi Ba Biên
Túi Ba Biên

BAO BÌ ĐÓNG GÓI CÁC MẶT HÀNG

Thực Phẩm Chế Biến, Đông Lạnh
Thực Phẩm Chế Biến, Đông Lạnh
Nông Dược, Bảo Vệ Thực Vật
Nông Dược, Bảo Vệ Thực Vật
Túi rau câu
Túi rau câu
Túi rau câu
Túi rau câu
Túi trà, túi cà phê
Túi trà, túi cà phê
Túi trà
Túi trà
Túi cà phê
Túi cà phê
Túi cà phê
Túi cà phê
Túi bánh tráng
Túi bánh tráng
Túi bánh tráng
Túi bánh tráng
Bột Ngọt
Bột Ngọt
Hạt Giống Cây Trồng, Nông Sản
Hạt Giống Cây Trồng, Nông Sản